PUESC

Ustawa

O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW, ZWANA POPULARNIE “PAKIETEM PRZEWOZOWYM”, KTÓRA OBOWIĄZUJE OD 18 KWIETNIA 2017 ROKU, NAKŁADA NA PODMIOTY BRANŻY PALIWOWEJ SZEREG NOWYCH OBOWIĄZKÓW.

Ciążą one w szczególności na:

  • podmiotach wysyłających,
  • podmiotach odbierających,
  • przewoźnikach i kierowcach.

 

Systemem SENT objęte są wszelkie sprzedaże produktów paliwowych, z którymi wiąże się przewóz tych produktów, oraz te, które są realizowane pomiędzy przedsiębiorcami. Każdy podmiot objęty systemem, ma obowiązek dokonywania zgłoszeń obejmujących przewóz i odbiór produktów paliwowych w systemie SENT. Wszyscy Klienci hurtowi Paliwex, jako podmioty odbierające muszą dokonać rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT, a następnie obligatoryjnie potwierdzają realizację przewozu towaru. Każdy podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia produktów (w przypadku oleju opałowego należy zamknąć SENT w dniu dostawy)

Wszystkim naszym klientom oferujemy pomoc w obsłudze systemu SENT.